english

Ansámbl Solaris3 byl založen v roce 2016 na popud eurytmické skupiny Flow. Významným společným počinem se stal dlouhodobý projekt s názvem Cestou popela, který probíhal v České republice, na Slovensku a v Německu. Jednalo se o propojení eurytmie s hudbou lotyšského skladatele Péterise Vaskse. Roku 2017 soubor absolvoval vysoce hodnocená vystoupení na festivalech Forfest, Setkávání Nové hudby + a Cesta – hudba jako prostředek svobodného vyjádření. Svým zaměřením se Solaris3 řadí mezi soubory interpretující hudbu 20. a 21. století.
Členy souboru jsou: Anna Veverková – housle, Štěpán Filípek – violoncello, Martin Levický – klavír.

Anna Veverková

Pražskou konzervatoř vystudovala ve třídě prof. Pavla Kudeláska. Hudební fakultu AMU v Praze absolvovala ve třídě prof. Petra Messiereura, u kterého pokračovala v doktorandském studiu. V něm se věnovala světové literatuře 2. poloviny 20.století. Své hudební vzdělání si rozšířila mj. u prof. Jana Tomeše - Universität der Künste Berlin, Györgi Pauka – Royal Academy of Music London či Sándora Deviche – Encuentro di Musica y Academia Santander. Zúčastnila se Luzern Festival Academy, kde spolupracovala se členy Ensemble Intercontemporain a Pierrem Boulezem. Dalším významným okamžikem v provádění skladeb současných autorů bylo setkání se členy Ensemble Modern.
Mezi lety 2008-2011 působila jako koncertní mistr Severočeské filharmonie Teplice. V sezóně 2011/2012 byla členkou španělského Orquesta Filarmónica de Málaga. V současnosti příležitostně spolupracuje se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, orchestry PKO a PKF Prague Philharmonia. Jako interpretka soudobé hudby hostuje v souborech Berg, BCO, Ensemble MoEns a Prague Modern. Je primáriem Kaprova kvarteta, vystupuje též s Ensemble Martinů.

Martin Levický

Narodil se roku 1986. Jeho prvními vyučujícími byli prof. Miluše Kárová a Jiří Toman. Na Hudební fakultě AMU studoval u prof. Petera Toperczera, u kterého pokračoval i v doktorském studijním programu. Po úmrti prof. Toperczera dokončil studia u prof. Borise Krajného.
Již jako dvanáctiletý vystoupil sólově se symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK. V dalších letech koncertoval také se Slovenskou filharmonií, Filharmonií Brno, Virtuosi di Praga, Bacau filharmonie, Moravskou filharmonií Olomouc aj. Roku 2009 byl vybrán na koncertní turné „Masters on Tour”. Dlouhodobě se zabýval interpretací Nové hudby v rámci komorního orchestru Berg. V dnešní době působí jako klavírista Národního divadla. Je žádaným komorním spoluhráčem, při recitálech doprovázel např. Josefa Suka, či violoncellistu Franze Helmersona.

Štěpán Filípek

Pražskou konzervatoř absolvoval ve třídě prof. Františka Pišingera. Na Hudební fakultě JAMU studoval u prof. Miroslava Zichy a posléze v doktorském studijním programu u prof. Jozefa Podhoranského (violoncello) a prof. Jindřišky Bártové (teorie). Později vystudoval též kompozici u prof. Radomíra Ištvana na Konzervatoři Brno.
Od roku 2007 je členem orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Jeho hlavním zájmem je interpretace Nové hudby, vystupoval např. v rámci souborů orchestr Berg, BCO, Ensemble Recherche aj. Sólově koncertoval s Plzeňskou filharmonií a s Moravskou filharmonií Olomouc. V současnosti je violoncellistou Miloslav Ištvan Quartett a dlouhodobě spolupracuje s Českým rozhlasem Brno na zdokumentování tvorby moravských skladatelů pro violoncello a klavír.

Hudební ukázky